Richard Kolberg


Jeg er for tiden i ferd med å etablere meg med ny jobb og bolig i Innlandet.


Jeg har opprettet egen virksomhet hvor jeg nå også ønsker å jobbe på andre områder rettet mot livsmestring, friluftsliv og folkehelse. (livsmestring.info)


Jeg har studert Enhetsterapi og Mestringsmedisin ved Senter for Livshjelp. Dette er en utdanningen som har gitt meg svært mange nyttige og viktige verktøy for hvordan vi kan bygge varig mestring og helse over tid. Dere kan lese mer om innholdet i utdanningen her (Livshjelp)


Jeg har også over 15 år vært elev hos Leif Havik i hans formidling av Medisinhjulet. Dette er et kurs hvor en gammel indiansk filosofi blir brukt som et «kart» for lettere å navigere gjennom livsprosesser. Mer informasjon om dette finnes på denne lenken (medisinhjulet) I avtale med Leif har jeg nå fått tiladelse til å holde slike kurs selv. 


Jeg stiller svært gjerne mine ressurser og kompetanse til rådighet for samhandling med deg - dere.


Følg også gjerne med på min blogg

mine kvaliteter

  • Nærværenhet ~
  • Tålmodighet ~
  • Utholdenhet ~
  • Lyttende ~
  • Vilje ~
  • I tillit ~
  • Åpenhet for det ukjente mellom oss ~