Aktiviteter - kurs                  

Øvelser som styrker vår indre forankring

Meditasjon

Helhetlig trening slik jeg ser det, er å trene både de fysiske og de mentale funksjonene i oss for en bedre balansert opplevd helse. Det gagner lite å ha en fysisk sterk kropp om det innvendige er svakt. Meditasjon er øvelser som styrker vår evne til å være på plass i oss selv, og vår indre forbidelse mellom det fysisk kropslige og eteriske spirituelle … (mer info kommer)

Sensitivitet som ressurs og kvalitet

Bruke sensitiviteten som en styrke

Jeg har selv erfart konsekvensene av å undertrykke signalene fra mine egne sanser. Det er svært viktig for både oss selv og de vi omgir oss med at vi er bevist egen sensitivitet. Det er viktig å lære egen sensitivitet å kjenne som en styrke, og vi har alle har både lov og rett til å ta egne valg ut i far hva vi selv sanser. Da kan vi leve sannere og sterkere med bruk av mye mindre energi. Vi tar større ansvar for vårt eget liv, og dermed også andres. 


Velkommen til en samling der vi har oppmerksomheten på øvelser som styrker vår evne til å balansere sensitiviteten, slik at vi i større grad kan anvende den som en styrke. Vi lever i en tid der det er viktig å trene opp evnen til å skjelne hva som er viktig og hva som ikke er like viktig i egne liv.  Det er viktig å lære og kunne hvile sansene når de trenger hvile (Av og På systemet)


Vår psykiske helse er i stor grad knyttet til det å kunne ta egne valg. Føle at vi er frie til å ta egne valg, ut fra våre egne iboende verdier og kvaliteter.


Tema for dagen

  • Energiøvelser som balanserer vår evne til å være sentrert i oss selv
  • Grensesetting i alle former for relasjoner, kommunikasjon og indre verdier. Imunsirkelen
  • Følelser og emosjoner. Hva er forskjellen, og hvordan navigere i valg
  • Stimulering av vår evne til indre sansing.  (Av og På systemet)
  • Radikal lytting


Tid og sted:

18. november kl 10.00 -14:00

Fargetuva

Bartnesvegen 183, 7730 Beitstad

Pris: 750.-

Påmelding (maks 6 deltagere)


- Velkommen -

Medisinhjulet

En innføring i medisinhjulet


Velkommen til en innføring i medisinhjulet. Medisinhjulet «Den Hellige Sirkel» har vært benyttet i mange tusen år som ett redskap for å navigere i livsprosesser. Alt liv er basert på hellig geometri, og spesielle geometriske figurer kommuniserer med hverandre uavhengig av avstand. Min erfaring med bruk av medisinhjulet er att idet øyeblikket vi tar ett oppriktig valg med å gå inn i det, så fanger alt liv i fauna og flora opp denne intensjonen og begynner å gi oss tegn og veiledning i en løsningsorientert prosess i det vi personlig jobber med til vi har fått integrert innsikten, retningenog løsningen ut av «problemet». Dette er ofte en svært berikende form for kommunikasjon og relasjon til naturens naturlige visdom og veiledning. Som også ER en del av oss selv.


Det er derfor viktig at vi bruker medisinhjulet som en arena for å oppriktig konfrontere oss selv, dersom det finnes ett indre ønske og behov for å gjøre endringer i eget liv. Medisinhjulet består av 20 steiner som hver har sin helt bestemte plassering og hensikt. Steinene danner en ytre sirkel, 4 akser og ett indre origo. Medisinhjulet har tilknytning til alle 4 himmelretninger, elementene, samt himmel og jord. Hjulet er sentrert i vårt autentiske senter av oss selv. Bruken av medisinhjulet er knyttet til mange folkegrupper rundt omkring på vår jord. Det finnes blant tibetanere, samer, inuitter, indianere og hos mange andre kulturer.


Jeg har selv benyttet dette som ett aktivt verktøy over mange år i egetliv, og jeg har vært elev hos Leif Havik og lært hans formidling av denne kunnskapen over 15 år. Jeg har nå fått føre denne kunnskapen videre, og jeg lærer fortsatt. Se hans nettside(medisinhjulet.no)


Det finnes mange varianter av medisinhjulet. Mange eldgamle kulturerbygde steinstrukturer som hellig arkitektur, og indianerne var ikke annerledes. De konstruerte Medicine Wheels ved å lage mønsteret på bakken med nøye arrangerte steiner. Blant Inuittene hadde et medisinhjul navnet Inukshuk, mens det for andre indianere nevnes som Tuksin, som oversatt betyr noe slikt som "Fra alle sider, ett lite merke av stein for å huske"


Noen av disse kan fortsatt finnes i gressletter i Canada, som i Alberta og Saskatchewan, samt noen regioner i USA, spesielt ved Bighorn-fjellenei Wyoming, og også faktisk 2 – 3000 år gamle spor her i Norge. Arkeologer mener att medisinhjulet oppsto i den sene forhistoriske perioden, da noen av hjulene er datert til rundt 4000 f.Kr.


Info og påmelding:

Todagers kurs 11. - 12. mai (10.00.17:00) inkl lunsj begge dager kr. 1750 per person.
Maks 9 deltakere.

Overnatting i dobbeltrom inkl frokost kr. 950.
Enkeltromstillegg kr. 450.
Middag lørdag kveld kan bestilles ved påmelding.
Maten vi serverer er basert på ureiste økologiske råvarer fra gården kombinert med andre lokale råvarer.

Påmelding innen den 1.mai sendes opaker@opaker.no


~Så, hjertelig velkommen til en innføring i medisinhjulet ~

 

Øvelser som styrker vår livsenergi

Tibetanske riter

Kurs i de tibetanske ritene

Steinkjer

 

Torsdag 29. februar kl. 17.00 - 18.30

 

De tibetanske ritene er en helhetlig treningsform som er omkring 2500 år gammel. Ritene består av 7 ulike øvelser som gjentas opptil 21 repetisjoner. Uavhengig av hvilken fysisk form du er i vil de tibetanske ritene gi deg en meget gunstig virkning tilpasset ditt utgangspunkt.

 

Denne treningsformen virker på den måten at den bygger opp kroppens selvbærende evne på en balansert måte. Som igjen påvirker kroppens salutogenese (kroppens mestringsressurser og selvhelbredelse aktiveres)

 

Dette kurset er tenkt som ett innledende kurs slik at du selv lettere kan komme i gang med din egen praksis.

 

Det du trenger:

  • Yoga matte
  • Inspirasjon

 

Pris: 450.-

 

Påmelding

Richard Kolberg

908 63 225

e-post@livsmestring.info

 

- Velkommen -